Obavijesti

PREGLED FILATELISTIČKIH IZLOŽBI FD POŠTAR / HFAZ - 2015.

Branimirova 4 ( predvorje – 4 vitrine ili 48 izložb. listova )

do 30.03.2015.    „Obljetnice hrvatskih filatelističkih udruga“

Izlagatelj : Branko Majnarić

30.03.2015. do 13.04.2015.    Filatelistička izložba  „ ESPAÑA 2015 “ ( Filatelistički materijali sa svjetskih filatelističkih izložbi u Madridu 2000., Valenciji 2004. i Malagi 2006. )

Izlagatelj : Marijan Šegedin

13.04.2015. do 27.04.2015.     „UN – Jumbo FDC“ ( FDC s trostrukim frankaturama i prigodnim žigovima prvog dana New York , Geneva, Wien )

Izlagatelj : Branko Majnarić

27.04.2015. do 11.05.2015.     „Španjolske vojne odore“ ( komplet MC i četverci )

Izlagatelj : Marijan Šegedin

11.05.2015. do  26.05.2015    „ UN – Zastave i kovanice “

Izlagatelj : Branko Majnarić

26.05.2015. do 08.06.2015.    „Svjetska filatelistička izložba ISRAEL 2008.“

Izlagatelj : Marijan Šegedin

08.06.2015. do 22.06.2015     „ Planinska flora “

Izlagatelj : Mladen Grubanović

22.06.2015 do 13.07.2015.     „ Leptiri “

Izlagatelj : Tamara Šegedin (gost)

13.07.2015 do 26.07.2015.     „ UNESCO – Svjetska baština “

Izlagatelj : Branko Majnarić

<< Go back to the previous page