Obavijesti

Novosti u radu FD „Poštar“ - svibanj-lipanj 2015.

Dana 24. travnja 2015. održana je redovita 55. Skupština FD “Poštar“ Zagreb. Na Skupštini koja je bila redovita i izvještajna nazočilo je 20-ak članova Društva, te prijatelji i gosti- izaslanici drugih filatelističkih društava. Članovi Upravnog Odbora, Nadzornog Odbora i Časnog suda Skupštini su podnijeli Izvješća o radu Društva u protekloj godini, predložili nove Planove za rad Društva za 2015. godinu, te prijedlog izmjena i dopuna Statuta Društva u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa. Na Skupštini su raspravljane i teme iz redovitog filatelističkog i društvenog rada Društva u proteklom razdoblju. -nakon održane rasprave, prihvaćena su podnesena Izvješća o radu Društva za 2014. godinu, te usvojeni novi Planovi rada, prihoda i rashoda Društva za 2015. godinu -nakon održane rasprave, prihvaćene su izmjene i dopune Statuta te je Skupština donijela novi Statut Društva, a za likvidatora Društva, na mandat od 4 godine, Skupština je imenovala gosp. Mihajlu Skobea -izaslanici/delegati Društva na predstojećoj Skupštini HFS-a su g. Gordan Akrap i g.Krunoslav Tušek _________________________________________________________________________________ Dana 12. svibnja te 09.lipnja 2015. sa početkom u 17 sati, održane su redovite sjednice Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednicama kojima su nazočili većina članova UO, te dio članova Nadzornog odbora Društva pročitani su i prihvaćeni sadržaji Zapisnika sa prethodnih sjednica UO te Zapisnik sa održane 55. Skupštine Društva, a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute: -rasprava o obavezama sa održane 55.Skupštine Društva te donošenje zaključka o stavovima i zadaćama izaslanika/delegata Društva na predstojećoj Skupštini HFS-a -pripremljen je i dogovoren raspored održavanja novih prigodnih izložbi članova Društva

<< Go back to the previous page