Obavijesti

Novosti u radu FD „Poštar“ - studeni 2015.

Dana 15. rujna  2015. sa početkom u 17 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“.

Na sjednici je nazočio dio članova UO i Nadzornog odbora Društva, a raspravljen je i dogovoren daljnji raspored održavanja novih prigodnih izložbi članova Društva.

_________________________________________________________________________________

Dana 14. listopada te 10. studenoga 2015. sa početkom u 17 sati, održane su redovite sjednice Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“.

Na sjednicama kojima su nazočila većina članova UO Društva i dio članova Časnog suda pročitani su i prihvaćeni sadržaji Zapisnika sa prethodnih sjednica UO te raspravljane teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute:

- primjedbe nadležnog tijela uprave na dostavljeni prijedlog Statuta i zahtjeva za dodatne korekcije istoga radi usklađivanja sa odredbama Zakona o udrugama

- izvješća blagajnika i tajnika Društva o aktivnostima u proteklom razdoblju (financijsko izvješće, izvješće o uplaćenim članarina i članstvu u Društvu, popuna nogara (držačima) za filatelističke stalke i popuna podloga za stalke na kojima se održavaju prigodne izložbe članova Društva, obaveze prema Hrvatskom filatelističkom savezu)

- nedostatak tekstova za Društveni časopis (dogovoren je sastanak članova Uredništva Društva i dodatni angažman članova UO za dostavu odgovarajućih tekstova iz područja rada Društva i prigodnih filatelističkih tema, te način izrade i tiskanja slijedećeg broja Društvenog časopisa)

-rasprava i priprema za donošenje prijedloga programa rada i financijskog plana poslovanja Društva za 2016. u skladu sa obvezama iz važećih zakonskih propisa

<< Go back to the previous page