Obavijesti

Upis promjene u Registar udruga

skini

Višejezični rječnik filatelističkih i poštanskih izraza

visejezicni-rjecnik-filatelistickih-i-postanskih-izraza-01

Naš ugledni član, dipl.oec. Božidar Sever, ujedno i član Upravnog odbora FD "Poštar", koji je svojevremeno bio i naš dugogodišnji predsjednik Društva, u izdanju Tiskare "Zrinski d.d." objavio je vrlo interesantnu knjigu "Višejezični rječnik filatelističkih i poštanskih izraza".

visejezicni-rjecnik-filatelistickih-i-postanskih-izraza-02

Za informacije i nabavku rječnika pošaljite upit na ovoj stranici.

Novosti u radu FD „Poštar“ - studeni 2015.

Dana 15. rujna  2015. sa početkom u 17 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“.

Na sjednici je nazočio dio članova UO i Nadzornog odbora Društva, a raspravljen je i dogovoren daljnji raspored održavanja novih prigodnih izložbi članova Društva.

_________________________________________________________________________________

Dana 14. listopada te 10. studenoga 2015. sa početkom u 17 sati, održane su redovite sjednice Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“.

Na sjednicama kojima su nazočila većina članova UO Društva i dio članova Časnog suda pročitani su i prihvaćeni sadržaji Zapisnika sa prethodnih sjednica UO te raspravljane teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute:

- primjedbe nadležnog tijela uprave na dostavljeni prijedlog Statuta i zahtjeva za dodatne korekcije istoga radi usklađivanja sa odredbama Zakona o udrugama

- izvješća blagajnika i tajnika Društva o aktivnostima u proteklom razdoblju (financijsko izvješće, izvješće o uplaćenim članarina i članstvu u Društvu, popuna nogara (držačima) za filatelističke stalke i popuna podloga za stalke na kojima se održavaju prigodne izložbe članova Društva, obaveze prema Hrvatskom filatelističkom savezu)

- nedostatak tekstova za Društveni časopis (dogovoren je sastanak članova Uredništva Društva i dodatni angažman članova UO za dostavu odgovarajućih tekstova iz područja rada Društva i prigodnih filatelističkih tema, te način izrade i tiskanja slijedećeg broja Društvenog časopisa)

-rasprava i priprema za donošenje prijedloga programa rada i financijskog plana poslovanja Društva za 2016. u skladu sa obvezama iz važećih zakonskih propisa

PREGLED FILATELISTIČKIH IZLOŽBI FD POŠTAR / HFAZ - 2015.

Branimirova 4 ( predvorje – 4 vitrine ili 48 izložb. listova )

do 30.03.2015.    „Obljetnice hrvatskih filatelističkih udruga“

Izlagatelj : Branko Majnarić

30.03.2015. do 13.04.2015.    Filatelistička izložba  „ ESPAÑA 2015 “ ( Filatelistički materijali sa svjetskih filatelističkih izložbi u Madridu 2000., Valenciji 2004. i Malagi 2006. )

Izlagatelj : Marijan Šegedin

13.04.2015. do 27.04.2015.     „UN – Jumbo FDC“ ( FDC s trostrukim frankaturama i prigodnim žigovima prvog dana New York , Geneva, Wien )

Izlagatelj : Branko Majnarić

27.04.2015. do 11.05.2015.     „Španjolske vojne odore“ ( komplet MC i četverci )

Izlagatelj : Marijan Šegedin

11.05.2015. do  26.05.2015    „ UN – Zastave i kovanice “

Izlagatelj : Branko Majnarić

26.05.2015. do 08.06.2015.    „Svjetska filatelistička izložba ISRAEL 2008.“

Izlagatelj : Marijan Šegedin

08.06.2015. do 22.06.2015     „ Planinska flora “

Izlagatelj : Mladen Grubanović

22.06.2015 do 13.07.2015.     „ Leptiri “

Izlagatelj : Tamara Šegedin (gost)

13.07.2015 do 26.07.2015.     „ UNESCO – Svjetska baština “

Izlagatelj : Branko Majnarić

Novosti u radu FD „Poštar“ - svibanj-lipanj 2015.

Dana 24. travnja 2015. održana je redovita 55. Skupština FD “Poštar“ Zagreb. Na Skupštini koja je bila redovita i izvještajna nazočilo je 20-ak članova Društva, te prijatelji i gosti- izaslanici drugih filatelističkih društava. Članovi Upravnog Odbora, Nadzornog Odbora i Časnog suda Skupštini su podnijeli Izvješća o radu Društva u protekloj godini, predložili nove Planove za rad Društva za 2015. godinu, te prijedlog izmjena i dopuna Statuta Društva u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa. Na Skupštini su raspravljane i teme iz redovitog filatelističkog i društvenog rada Društva u proteklom razdoblju. -nakon održane rasprave, prihvaćena su podnesena Izvješća o radu Društva za 2014. godinu, te usvojeni novi Planovi rada, prihoda i rashoda Društva za 2015. godinu -nakon održane rasprave, prihvaćene su izmjene i dopune Statuta te je Skupština donijela novi Statut Društva, a za likvidatora Društva, na mandat od 4 godine, Skupština je imenovala gosp. Mihajlu Skobea -izaslanici/delegati Društva na predstojećoj Skupštini HFS-a su g. Gordan Akrap i g.Krunoslav Tušek _________________________________________________________________________________ Dana 12. svibnja te 09.lipnja 2015. sa početkom u 17 sati, održane su redovite sjednice Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednicama kojima su nazočili većina članova UO, te dio članova Nadzornog odbora Društva pročitani su i prihvaćeni sadržaji Zapisnika sa prethodnih sjednica UO te Zapisnik sa održane 55. Skupštine Društva, a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute: -rasprava o obavezama sa održane 55.Skupštine Društva te donošenje zaključka o stavovima i zadaćama izaslanika/delegata Društva na predstojećoj Skupštini HFS-a -pripremljen je i dogovoren raspored održavanja novih prigodnih izložbi članova Društva

< 1 2 3 4 5 6 ... 14 >