Obavijesti

Sjednice Upravnog odbora FD “Poštar” – izvješća - 11/2013

12.11. 2013. Dana 12. studenog 2013. sa početkom u 17 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednici kojoj je nazočila većina članova UO, te članovi Nadzornog Odbora i Časnog suda Društva pročitan je i prihvaćen sadržaj Zapisnika sa prethodne sjednica UO , a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih je istaknute: -suradnja sa grupom mladih filatelista iz Sv.Ivana Žabnog i njihovim voditeljem g.Cvetkovićem za izložbu povodom blagdana Božića (član UO Društva g.Sever Božidar dogovoreno je da izlaže prigodni materijal na tu temu u Bjelovaru) -završne pripreme za izdavanje ovogodišnjeg izdanja društvenog lista „Poštar“.

18.12. 2013. Dana 18. prosinca 2013. sa početkom u 17 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednici kojoj je nazočila većina članova UO, te dio članova NO , pročitan je i prihvaćen sadržaj Zapisnika sa prethodnih sjednica UO, a raspravljane su i teme iz redovitog rada (tekuće poslovanje i obaveze) Društva od kojih su istaknute: - realizirana je suradnja sa grupom mladih filatelista i njihovim voditeljem gosp.Cvetkovićem iz OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno na način da je u Muzeju grada Bjelovara postavljen izložak g.Severa od 24 prigodna lista na temu „Božić na poštanskim markama i kuverte prvog dana HP-a“ te 180 listova na temu „Božićne čestitke poštanskih uprava“. -planske aktivnosti Društva u 2014. godini Pored navedenoga, članovi UO Društva upoznati su ponudom HP-a za prigodnu ponudu kupovine različitih izdanja poštanskih maraka RH i prigodnih izdanja stranih poštanskih uprava te je ista proslijeđena administratoru internet stranice Društva radi objave i upoznavanja sa navedenom ponudom svih članova i članica Društva.

<< Go back to the previous page