Obavijesti

Sjednice Upravnog odbora FD “Poštar” – izvješća - 09/2013

10.09.2013.

Dana 10. rujna 2013. sa početkom u 10 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“.

Na sjednici kojoj su nazočili članovi UO, u dostatnom broju za kvorum i odlučivanje, zbog nedolaska dijela članova nije pročitan ni prihvaćen sadržaj Zapisnika sa prethodne sjednice UO iz lipnja 2013. godine, već je isto odgođeno za slijedeću sjednicu. Obzirom je postalo razvidno da zbog različitih obaveza i zadaća koje članovi UO, NO i Časnog suda Društva imaju u predviđenom terminu za sjednice UO (drugi utorak u mjesecu sa početkom u 10 sati), na prijedlog Predsjednika Društva, nakon kraće rasprave nazočni članovi UO prihvatili su promjenu termina održavanja budućih sjednica UO na način da se počevši od slijedeće sjednice (koja je zbog državnog praznika 08.listopada prebačena na 15.listopada) iste održavaju sa početkom u 17 sati , dakle ne više u 10 sati.

Pored navedenoga raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva (tekuće poslovanje i obaveze). Podržani su i napori koje postojeći članovi Uredništva Društvenog časopisa „Poštar“ poduzimaju za uređivanje i izdanje broja za 2013. godinu, te odlučeno da UO o istome dodatno raspravi na slijedećoj sjednici u listopadu. Svi članovi i članice, a koji to iz različitih razloga još uvijek nisu učinili, opetovano su pozvani na podmirenje obaveze plaćanja članarine Društva.

15.10.2013.

Dana 15. listopada 2013. sa početkom u 17 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednici kojoj je nazočila većina članova UO, te dio članova NO , pročitan je i prihvaćen sadržaj Zapisnika sa prethodnih sjednica UO, a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute:

- izbor i potvrđenje budućih zaduženja članova novog saziva Uredništva Društvenog časopisa „Poštar“, - prijedlog buduće suradnje sa HFS-om oko filatelističkih vitrina te pripreme za održavanje prigodnih izložbi članova Društva u narednom periodu - prijedlog suradnje sa grupom mladih filatelista i njihovim voditeljem gosp.Cvetkovićem iz OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

- zbog proceduralno-formalnih razloga donesen je zaključak o NE promjeni poslovne banke Društva

Pored navedenoga, članovi UO Društva upoznati su zamolbom administratora internet stranice Društva za redovitu dostavu tekstualnih priloga i fotografija sa izložaba i ostalih aktivnosti Društva radi objave i ažuriranja sadržaja na internet stranicama Društva te potrebi značajnijeg angažiranja svih oko izrade tekstualnih i slikopisnih priloga za Društveni časopis.

<< Go back to the previous page