Obavijesti

Sjednica Upravnog odbora FD "Poštar" - 08.05.2012.

Dana 08. svibnja 2012. sa početkom u 10 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“.

Na sjednici kojoj je nazočila većina članova UO pročitan je i prihvaćen sadržaj Zapisnika prethodne sjednice UO, a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute:

-raspored i potvrđenje budućih zaduženja pojedinih članova UO , -priprema za održavanje prigodnih izložbi članova Društva, -planirani prigodni poštanski žigovi i izdanja Društva u narednom razdoblju

Pored navedenoga, članovi UO Društva upoznati su sa rezultatima održanog Izbora za najljepšu poštansku marku RH, te objavljenim zaključcima sa Skupštine Hrvatskog filatelističkog saveza u svezi postupaka ponovoljenog bodovanja (vrednovanja rada) članica HFS-a za 2011. godinu.

<< Go back to the previous page