Obavijesti

Sjednica Upravnog odbora FD “Poštar” - 13.studeni 2012.

Dana 13.studenoga 2012. sa početkom u 10 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednici kojoj je nazočila većina članova UO kao i većina članova Nadzornog Odbora Društva pročitan je i prihvaćen sadržaj Zapisnika prethodne sjednice UO , a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute: - izvješća o održanim prigodnim filatelističkim izložbama materijala članova Društva i samog Društva, - priprema i dogovori za održavanje novih prigodnih izložbi članova Društva, - promjena poslovne banke Društva, - potreba ažuriranja podataka, kontakata i upita u svezi aktivnosti Društva prispjelih putem internet stranica Društva - obaveze i zaduženja članova UO Društva vezane za prodaju prigodnih izdanja omotnica Društva, te prijedloge za promjene u prikljupljanju materijala za društvenu zbirku maraka Slovenije Pored navedenoga, članovi UO Društva upoznati su zahtjevom članova Nadzornog Odbora Društva za ažuriranje podataka o članovima Društva, te za redovitu dostavu tekstualnih priloga i fotografija sa izložaba prema tiskanim i elektroničkim javnim medijima radi objave o aktivnostima Društva.

<< Go back to the previous page