Obavijesti

Novosti u radu FD „Poštar“ - ožujak-svibanj 2014.

Izvješća o održanoj Skupštini i sjednicama UO

Dana 28.ožujka 2014. sa početkom u 17 sati, održana je redovita 54. Skupština FD “Poštar“ Zagreb. Na Skupštini koja je bila redovita i izvještajna, nazočilo je 20-ak članova Društva, te prijatelji i gosti- izaslanici drugih filatelističkih i braniteljskih društava kao i Planinarskog društva HP i HT „Sljeme“. Članovi Upravnog Odbora , Nadzornog Odbora i Časnog suda podnijeli su Izvješća o radu Društva u protekloj godini te predložili nove Planove za rad Društva, a na Skupštini su raspravljane i teme iz redovitog filatelističkog i društvenog rada Društva u proteklom razdoblju : - nakon rasprave, prihvaćena su podnesena Izvješća o radu Društva za 2013. godinu, te usvojeni novi Planovi rada, prihoda i rashoda Društva za 2014. godinu - dopredsjednik UO Društva , g. Vladimir Juriša, razriješen je dužnosti dopredsjednika na vlastiti zahtjev, a kao novi dopredsjednik UO Društva izabran je g. Gordan Akrap - potvrđeni su sastavi Uredništva Društvenog časopisa i zadržavanje dosadašnjeg tempa i formata izlaženja - usvojen je izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o priznanjima Društva , a g. Josipu Jambrecu je dodjeljena Zlatna plaketa Društva. - izaslanici/delegati Društva na predstojećoj Skupštini HFS-a su g.Andrej Sardelić i g.Gordan Akrap _________________________________________________________________________________ Dana 08. travnja te 13. svibnja 2014. sa početkom u 17 sati, održane su redovite sjednice Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednicama kojima su nazočili većina članova UO, te dio članova Časnog suda Društva pročitani su i prihvaćeni sadržaji Zapisnika sa prethodnih sjednica UO , a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute: - rasprava o održanoj godišnjoj Skupštini Društva i zaključcima sa iste - priprema i dogovori za nova zaduženja i obaveze članova UO Društva - priprema za održavanje novih prigodnih izložbi članova Društva Pored navedenoga, svi nazočni upoznati su novim informacijama iz Hrvatskog filatelističkog saveza kako slijedi : - podneseno je izvješće i rasprava o održanoj Skupštini HFS-a i zaključcima sa iste - potrebom povrata filatelističkih vitrina iz fundusa HFS-a sukladno dogovorima i dopisom HFS-u ,a za potrebe Društva i planiranih aktivnosti za filatelističke izložbe članova i članica Društva.

<< Go back to the previous page