Obavijesti

Novosti u radu FD „Poštar“ - ožujak-svibanj 2013.

Dana 22. ožujka 2013. s početkom u 16 sati, održana je redovita 53. Skupština FD “Poštar“ Zagreb. Na Skupštini koja je bila redovita i izvještajna, nazočilo je 20-ak članova Društva, te prijatelji i gosti- izaslanici drugih filatelističkih društava kao i Planinarskog društva HP i HT „Sljeme“. Članovi Upravnog Odbora, Nadzornog Odbora i Časnog suda podnijeli su Izvješća o radu Društva u protekloj godini, te predložili nove Planove za rad Društva, a na Skupštini su raspravljane i teme iz redovitog filatelističkog i društvenog rada Društva u proteklom razdoblju : - nakon rasprave, prihvaćena su podnesena Izvješća o radu Društva za 2012. godinu, te usvojeni novi Planovi rada, prihoda i rashoda Društva za 2013. godinu - dopredsjednik UO Društva , g. Krunoslav Tušek, podnio je ostavku na članstvo u UO Društva - izabrani su kao novi dopredsjednik UO Društva g. Vladimir Juriša, g. Gordan Akrap kao novi član Upravnog Odbora, te g. Mihajlo Skobe kao član Časnog Suda - izaslanik/delegat Društva na predstojećoj sjednici Vijeća HFS-a je g.Andrej Sardelić _________________________________________________________________________________ Dana 09. travnja, te 14. svibnja 2013. s početkom u 10 sati, održane su redovite sjednice Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednicama kojima su nazočili većina članova UO, te većina članova Nadzornog Odbora i Časnog suda Društva pročitani su i prihvaćeni sadržaji Zapisnika sa prethodnih sjednica UO, a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute: - rasprava o održanoj godišnjoj Skupštini Društva i zaključcima s iste - priprema i dogovori za nova zaduženja i obveze članova UO Društva nakon ostavke g. Tušeka - izvršena je instalacija donirane IT opreme i pripadajućih sredstava za rad - priprema za održavanje novih prigodnih izložbi članova Društva - priprema za nova izdanja Društva (MC br.21 i 22 na temu „Viadukti i mostovi“, te prigodni žig i dotisak br.6 na redovitu poštansku dopisnicu na temu „50.godina planinarskog puta Medvednicom“) - upućen je prijedlog HP-Hrvatskoj pošti d.d. za novu seriju poštanskih maraka na temu znakovlja HV-a i hrvatskih povijesnih vojnih postrojbi Pored navedenoga, svi nazočni upoznati su novim informacijama iz Hrvatskog filatelističkog saveza kako slijedi : - podneseno je izvješće i rasprava o održanoj sjednici Vijeća HFS-a i zaključcima s iste - izdanje „Eseja“ za 2013. godinu, za koje je stav UO Društva, da zbog ograničene naklade i mogućih problema s cijenama, isti neće nabavljati - potrebom povrata filatelističkih vitrina u sklopu planiranih aktivnosti za nacionalnu filatelističku izložbu planiranu povodom ulaska RH u EU

<< Go back to the previous page