Obavijesti

Novosti u radu FD „Poštar“ - lipanj 2013.

Dana 11. lipnja 2013. sa početkom u 10 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednici kojoj je nazočila većina članova UO, te članovi Nadzornog Odbora i Časnog suda Društva, pročitan je i prihvaćen sadržaj Zapisnika sa prethodne sjednice UO, a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute: - održavanje prigodnih izložbi članova Društva i sudjelovanje na prigodnim izložbama drugih organizatora (Šibenik, Filatelistička izložba mladeži; Zagreb, izložba „Proljeće“, PU 10101 Zagreb) - uspješno su izdana nova izdanja Društva (MC br. 21 i 22 na temu „Viadukti i mostovi“, te prigodni žig i dotisak br. 6, na redovitu poštansku dopisnicu na temu „50. godina planinarskog puta Medvednicom“ ) - izvršen je povrat filatelističkih vitrina u sklopu planiranih aktivnosti HFS-a za nacionalnu filatelističku izložbu “Croatica 2013“ u Zagrebu, planiranu povodom ulaska RH u EU Pored navedenoga, svi nazočni upoznati su sa pozivom HFS-a za aktivno sudjelovanje Društva i zainteresiranih članova Društva na predviđenoj izložbi „Croatica 2013“ u organizaciji HFS-a, te je odlučeno da samo Društvo sudjeluje sa dva primjerka društvenog lista „Poštar“, a članovima Društva je preporučeno aktivno sudjelovanje s vlastitim izlošcima.  

Izložbe članova FD “Poštar”

Jakov Dominik Akrap sudjelovao je na nacionalnoj filatelističkoj izložbi mladeži „Šibenik 2013.„ od 31. svibnja do 08. lipnja 2013. sa izlošcima: - na 2 vitrine, na temu „Gradovi moga djetinjstva“, za koji je osvojio veliku srebrnu medalju, - na 2 vitrine, na temu „Europska Hrvatska“, za koji je osvojio srebrnu medalju, te posebnu nagradu za inovativnost izloška JDA izložak Društvo je samostalno sudjelovalo na Međunarodnoj filatelističkoj izložbi - Croatica 2013 „Hrvatska u EU-susret prijatelja“- od 26. do 29. lipnja 2013. sa prigodnim izdanjem društvenog lista „Poštar“ za koji je osvojilo srebrnu medalju. Jakov Dominik Akrap sudjelovao je na Međunarodnoj filatelističkoj izložbi - Croatica 2013 „Hrvatska u EU-susret prijatelja“- od 26.do 29. lipnja 2013. sa izlošcima : - na 2 vitrine, na temu „Gradovi moga djetinjstva“, te na - na 2 vitrine, na temu „Europska Hrvatska“, s pohvalom za kvalitetu rada i veliku inovativnost izloška Istim izlošcima, Jakov Dominik Akrap sudjelovao je na prigodnoj filatelističkoj izložbi u izložbenom prostoru HP-Hrvatske pošte d.d., u Jurišićevoj ulici 13, od 01. do 10. srpnja 2013. godine.

<< Go back to the previous page