Obavijesti

Novosti u radu FD „Poštar“ - 12/2014 - 01/2015

Dana 09.prosinca 2014. sa početkom u 17 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednici kojoj su nazočili većina članova UO, te dio članova Nadzornog odbora kao i Časnog suda Društva pročitan je i prihvaćen Zapisnik sa prethodne sjednice UO , a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute: - održane su planirane prigodne izložbi članova Društva ( Jakov Dominik Akrap , g.Branko Majnarić) - priprema za održavanje nove prigodne izložbe članova Društva (g.Božidar Sever) u nadolazećem blagdanskom razdoblju 2014.godine (stalni postav u PU 10000 Zagreb) - potreba usklađivanja akata i rada Društva u 2015. godini sukladno novim zakonskim propisima __________________________________________________________________________ Dana 13. siječnja 2015. sa početkom u 17 sati, održana je redovita sjednice Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednici kojoj su nazočili većina članova UO, te dio članova Nadzornog odbora Društva i Časnog suda, pročitan je i prihvaćen Zapisnik sa prethodne sjednica UO , a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih su istaknute : - priprema i postupci usklađivanja akata i rada Društva sukladno novim zakonskim odredbama - registar članova i članica Društva - članarina za 2015.godinu - priprema za održavanje novih prigodnih izložbi članova Društva (g.Branko Majnarić i g.Josip Jambrec) u nadolazećem razdoblju (stalni postav u PU 10000 Zagreb) Nakon rasprave, prihvaćeni su slijedeći Zaključci : - sukladno novim zakonskim odredbama (Zakon o udrugama , Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija) : a) donesena je Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela FD „Poštar“ b) pokrenut je postupak usklađivanja Statuta Društva i pratećih akata te ukupnog rada i poslovanja Društva - iznos članarine za 2015. godinu ostaje nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu

<< Go back to the previous page