Obavijesti

Izložbe članova FD “Poštar”

Nakon održane Skupštine FD “Poštar“ održane krajem ožujka 2012., više je članova Društva izlagalo svoj filatelistički materijal i zbirke na nekoliko lokacija i prostora diljem RH koje donosimo u nastavku:

- prof dr.sc. Zvonimir Hernitz u Muzeju krapinskih neandertalaca u Krapini kroz cijelu godinu izlaže vrlo interesantan izložak sa temom „ Fosili na markama“ na 3 vitrine

- Jakov Dominik Akrap sudjelovao je na nacionalnoj filatelističkoj izložbi mladeži „Šibenik 2012“ od 01.-11. lipnja 2012. sa izloškom na 2 vitrine, na temu „Gradovi moga djetinjstva“, te za isti osvojio srebrnu medalju, s pohvalom za kvalitetu rada na izlošku.

- Krunoslav Tušek je u poštanskom uredu 10000 Zagreb, u Branimirovoj 4 (ulična strana, mala sala), od 20.07. do 27.07.2012. priredio izložbu sa slijedećim temama:

  • "Željezničke maksimum karte (MC)“ na 4 vitrine
  • „ Slovenija" na 4 vitrine
  • " Lokomotive" na 2 vitrine

- Branko Majnarić na istoj lokaciji, u vremenu 27.07.- 28.09.2012. izlaže na 8 vitrina izložak sa temom "Poštanske marke HP Mostar“ - 1.dio

- Krunoslav Tušek u vestibulu Glavnog kolodvora u Zagrebu, u vremenu 16.08.- 28.09.2012., postavio je izložak na 2 vitrine sa temom „Razglednice zgrade Glavni kolodvor u Zagrebu", te u vremenu od 01.10.- 11.10. 2012. Izložak na 6 vitrina sa temom „150 godina željezničke pruge Zidani Most - Zagreb - Sisak“.

Ovdje možete vidjeti i skinuti fotografije u punoj veličini.

<< Go back to the previous page